بیست و یکمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های گرمایشی

شرکت مهندسی و بازرگانی انرژی بخار آسیا، همچون سال های گذشته امسال نیز افتخار میزبانی شما را در بیست و یکمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های گرمایشی دارد. لذا از حضرتعالی دعوت می شود در غرفه این شرکت در محل دائمی نمایشگاه های تهران همراه ما باشید..

دعوت نامه بیست و یکمین نمایشگاه تاسیسات

نمایشگاه در تاریخ 19 الی 22 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران از ساعت 8 الی 15 برقرار می باشد. غرفه شرکت انرژی بخار آسیا سالن 35 و غرفه A06 می باشد.

نمایشگاه تاسیسات

تماس با مدیر فنی