شیرهای اطمینان

شیر اطمینان یا همان Safety valve یک ابزار ایمنی است که جهت حفاظت از سیستم‌ها یا مخازن تحت فشار در هنگام بروز فشار بیش از حد، طراحی شده است. شیر اطمینان همان طور  که از اسمش مشخص است همانند سوپاپ اطمینان برای اطمینان از بالا نرفتن فشار خط بیش تر از حد مجاز تعیین شده به کار برده می شود. بروز فشار بیش از حد شامل هر شرایطی است که باعث شود فشار مخزن یا سیستم بیشتر از حد تعریف شده رفته و حداکثر فشار کاربری مجاز را رد کند. جهت تهیه شیر اطمینان های برند Ayvaz ترکیه می توانید با نمایندگی اصلی این شرکت در ایران، شرکت انرژی بخار آسیا در تماس باشید.

نمایش یک نتیجه

تماس با مدیر فنی