سایت گلاس تک شیشه و دو طرف شیشه

یکی از محصولات کمپانی آیواز سایت گلاس یا Single And Double Window Sight Glasses  می باشد. سایت گلاس برای بررسی داخل سیستم، گرفتگی های صافی ها و فیلتر ها، سطح مایع مبرد، حرکت سیال، رنگ و میزان شفافیت سیال و صحت بررسی کندانس خروجی از تله های بخار و غیره  به کار برده می شود.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سایت گلاس تک شیشه و دو طرف شیشه آیواز می توانید با شرکت انرژی بخار آسیا، نماینده رسمی و عامل فروش اصلی این کمپانی در ایران در تماس باشید.

نمایش یک نتیجه

تماس با مدیر فنی