شیرهای یکطرفه

شیر یک طرفه (Check Valves) یا همان چک ولو یا شیر خودکار گونه‌ای از شیرهای صنعتی است که در آن سیال (گاز یا مایع) فقط می‌تواند در یک جهت حرکت کند و در صورت برگشت آن، مسیر حرکت مسدود می‌شود. این شیرها از لحاظ عملکردی در دو نوع کلی شیر یک طرفه دریچه ای (لولایی) و شیر یک طرفه سوپاپی تولید می گردند که گاها در بازار با نام های شیر یک طرفه دیسکی، پیستونی و ویفری و اسپلیت تایپ نیز شناخته می شوند. این شیرها در تجهیزات مختلف صنعتی مانند پمپ‌ها، جک‌های هیدرولیک، تجهیزات نیروگاهی و صنایع شیمیایی کاربرد دارد.

هدف اصلی یک شیر یکطرفه در یک سیستم جلوگیری از جریان برگشتی است که می تواند به تجهیزات آسیب برساند.

جهت تهیه انواع شیر یک طرفه کمپانی آیواز با عامل فروش اصلی این کمپانی در ایران، شرکت انرژی بخار آسیا در تماس باشید.

Showing all 4 results

تماس با مدیر فنی