ویدئوها

Level switch C4

ویدئوی level switch C4

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درباره شیرآلات صنعتی و تجهیزات بخار کمپانی آیواز ترکیه، با نمایندگی این کمپانی در ایران، شرکت انرژی بخار آسیا در تماس باشید. آشنایی با محصولات Ayvaz ترکیه در ایران

ویدئوی level switch C4 بیشتر بخوانید »

عملکرد تله های بخار مکانیی

ویدئوی عملکرد تله های بخار مکانیکی نوع فلوتری آیواز

عملکرد تله های بخار مکانیکی نوع فلوتری آیواز در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصولات و شیرآلات آیواز ترکیه، وارد لینک زیر شوید:

ویدئوی عملکرد تله های بخار مکانیکی نوع فلوتری آیواز بیشتر بخوانید »

شیر یک طرفه دیسکی بین فلنجی

ویدئوی عملکرد شیر یکطرفه دیسکی بین فلنجی آیواز

عملکرد شیر یکطرفه دیسکی بین فلنجی آیواز در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصولات و شیرآلات آیواز ترکیه، با نمایندگی رسمی این کمپانی در ایران در تماس باشید.

ویدئوی عملکرد شیر یکطرفه دیسکی بین فلنجی آیواز بیشتر بخوانید »

بالانسینگ ولو

ویدئوی بالانسینگ ولو دینامیکی آیواز​

ویدئوی بالانسینگ ولو دینامیکی آیواز​ در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصولات و شیرآلات آیواز ترکیه، با نمایندگی رسمی این کمپانی در ایران در تماس باشید.

ویدئوی بالانسینگ ولو دینامیکی آیواز​ بیشتر بخوانید »

تله بخار ترمودینامیکی

ویدئوی تله بخار ترمودینامیکی آیواز

ویدئوی تله بخار ترمودینامیکی آیواز در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و سفارش محصولات و شیرآلات آیواز ترکیه، با نمایندگی رسمی این کمپانی در ایران در تماس باشید.

ویدئوی تله بخار ترمودینامیکی آیواز بیشتر بخوانید »

تماس با مدیر فنی