تله های بخار

تله بخار یا Steam Trap یکی از انواع محصولات کمپانی Ayvaz است. تله بخار برای بیرون کردن کندانس که در داخل وسایل مصرف کننده حرارت یا خطوط لوله تقطیر می شود، به کار می رود. تله بخار اجازه می دهد که کندانس شکل گرفته ناشی از از دست دادن گرمای نهان تبخیر بخار از تله عبور کند اما مانع عبور بخار می شود. محل نصب تله بخارها بعد از هر مرحله تبادل حرارت می باشد که می بایستی به نحو مقتضی مجدداً به مخزن کندانس در شبکه برگردانده و از آن استفاده گردد. تله های بخار عمدتاً در سه گروه مکانیکی، ترمودینامیکی و ترموستاتیکی تولید میگردند که با توجه به محل استفاده ، میزان کندانس و لحاظ اختلاف فشار دو سر تله بخار و مواردی دیگر نوع مناسب جهت اپلیکیشن مورد نظر، می بایستی انتخاب گردد.

جهت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع تله های بخار کمپانی آیواز، با شرکت انرژی بخار آسیا، عامل فروش اصلی این کمپانی در ایران در تماس باشید.

Showing all 4 results

تماس با مدیر فنی