فرم درخواست همکاری

برای درخواست همکاری با انرژی بخار آسیا فرم زیر را به زبان فارسی، تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایید.ایمیل ارسالی به صورت مستقیم توسط واحد منابع انسانی دریافت و بررسی می شود.
Click or drag a file to this area to upload.
تصویر خود را با حجم حداکثر 200 کیلوبایت و به فرمت jpg , jpeg, png , bmp, gif یا pdf ارسال کنید.
در صورت داشتن سوابق شغلی، نام محل کار، مدت زمان اشتغال، علت عدم تمایل به همکاری را ذکر فرمایید.
Click or drag a file to this area to upload.
لطفا رزومه خود را حجم حداکثر 500 کیلوبایت و به فرمت های pdf , doc یا docx ارسال فرمایید.

تماس با مدیر فنی